شعله‌های آتش در طبیعت کامفیروز فارس زبانه کشید

شعله‌های آتش در طبیعت کامفیروز فارس زبانه کشید
بخشدار کامفیروز از توابع شهرستان مرودشت گفت: آتش به جان طبیعت و منابع طبیعی در ارتفاعات مقیم آباد واقع در روستای خواجه‌ای کامفیروز افتاده است.
منبع خبر : yjc.news