دشمن با ابزار رسانه‌ای در صدد آسیب رساندن به بنیان خانواده است

دشمن با ابزار رسانه‌ای در صدد آسیب رساندن به بنیان خانواده است
معاون هماهنگ کننده نهاجا گفت: دشمن با ابزار رسانه ای، جنگ فرهنگی تمام عیاری علیه خانواده‌های ما به راه انداخته و از فرصتی استفاده می‌کند که به بنیان خانواده آسیب و هجمه وارد کند.
منبع خبر : yjc.news