راه ارتباطی روستا‌های محاصره در برف باز شدراه ارتباطی روستاهای محاصره در برف کوهرنگ بازگشایی شد - صاحبخبر

راه ارتباطی روستاهای محاصره در برف کوهرنگ بازگشایی شد - صاحبخبر

راه روستاهای محاصره در برف آلاشت باز شد - ایرنا

راه روستاهای محاصره در برف آلاشت باز شد - ایرنا
راه ارتباطی روستا های محاصره در برف باز شد

راه ارتباطی روستاهای محاصره در برف کوهرنگ بازگشایی شد - ایرنا

راه ارتباطی روستاهای محاصره در برف کوهرنگ بازگشایی شد - ایرنا
راه ارتباطی روستاهای محاصره در برف کوهرنگ بازگشایی شد - صاحبخبر

بازگشایی راه ارتباطی ۷۵۰ روستای محاصره در برف - خبرگزاری مهر

بازگشایی راه ارتباطی ۷۵۰ روستای محاصره در برف - خبرگزاری مهر
sahebkhabar.ir › news › راه-ارتباطی-روستاهای-محاصره...

روزنامه ایران: دیشموک در محاصره برف - پیشخوان

روزنامه ایران: دیشموک در محاصره برف - پیشخوان
وی ادامه داد: برنامهریزی شده است که تا ساعت چهار صبح چهارشنبه راه ارتباطی تمامی روستاها بازگشایی شود. فرماندار کوهرنگ ارتفاع برف در گردنهها و ...

راه ارتباطی ۱۰۰ روستای محاصره در برف در کوهرنگ بازگشایی شد

راه ارتباطی ۱۰۰ روستای محاصره در برف در کوهرنگ بازگشایی شد
راه روستاهای محاصره در برف آلاشت باز شد - ایرنا

۳۵ روستای شهرستان مارگون همچنان در محاصره برف - برنا

۳۵ روستای شهرستان مارگون همچنان در محاصره برف - برنا
www.irna.ir › news › راه-روستاهای-محاصره-در-برف-آلا...

الیگودرز در محاصره برف/ راه دسترسی روستاهای دلفان قطع شد

الیگودرز در محاصره برف/ راه دسترسی روستاهای دلفان قطع شد
کوروش روشن سه شنبه شب به خبرنگار ایرنا گفت که به خاطر ارتفاع چهار متری برف در منطقه ، کار بازگشایی ۱۳ کیلومتر از مسیر روستایی آلاشت - امامزاده ...

آخرین اخبار از بارش های استان لرستان| 934 روستا در محاصره برف قرار ...

آخرین اخبار از بارش های استان لرستان| 934 روستا در محاصره برف قرار ...
راه ارتباطی روستاهای محاصره در برف کوهرنگ بازگشایی شد - ایرنا
منبع خبر : yjc.news