آیا جامعه ایرانی به سمت تله جمعیتی می‌رود؟

آیا جامعه ایرانی به سمت تله جمعیتی می‌رود؟
رئیس کمیته پایش جمعیت شورای عالی انقلاب فرهنگی در برنامه عیار شبکه افق گفت: هشت سال فرصت داریم که برای افزایش جمعیت کاری انجام دهیم وگرنه اگر به تله جمعیت بیفتیم کار خیلی مشکل می‌شود.
منبع خبر : iribnews.ir