سهم کمتر از یک درصدی فرش و صنایع دستی از صادرات غیرنفتی

سهم کمتر از یک درصدی فرش و صنایع دستی از صادرات غیرنفتی
سهم فرش و صنایع دستی با ۷۰۰ تن صادرات به ارزش بیش از ۱۵ میلیون دلار در فروردین امسال، از کل ارزش صادرات غیرنفتی فقط ۰.۴ درصد بوده و نکته جالب اینکه با وجود کاهش وزن صادرات این محصولات، ارزش آن افزایش یافته است.
منبع خبر : iribnews.ir