از نام حاج قاسم سلیمانی هم می ترسند

از نام حاج قاسم سلیمانی هم می ترسند
می خواستند با یک ترور مجازی در اینستاگرام و توییتر نام سردار سلیمانی را از همه صفحات مجازی پاک کنند.
منبع خبر : iribnews.ir